Podsumowanie programu „Skąd się biorą produkty ekologiczne” 2019/2020

with Brak komentarzy

Podsumowanie programu „Skąd się biorą produkty ekologiczne” 2019/2020

W ramach realizacji pilotażowego przedszkolnego programu edukacyjnego ,,Skąd się biorą produkty ekologiczne” na terenie województwa zachodniopomorskiego w roku przedszkolnym 2019/2020 na 74 przedszkola, które zgłosiły chęć przystąpienia do programu 56 placówek zwróciło kwestionariusze sprawozdawcze do Powiatowych Stacji sanitarno-Epidemiologicznych.

20 podległych Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych przeprowadziło dla koordynatorów przedszkolnych zarówno szkolenia grupowe, jaki i indywidulane. Łącznie zorganizowano 92 spotkania, z czego 53 grupowych i 39 indywidualnych.

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, dla rodziców którzy nie mogli skorzystać z zajęć stacjonarnych informację o programie przekazano w formie on-line. Zachęcano również do obejrzenia webinarium.

Przedszkola solidarnie wskazywały, że dzieci aktywnie brały udział w realizacji programu i chętnie uczestniczyły w zajęciach. Przedszkolaki z zaangażowaniem próbowały produktów ekologicznych przyniesionych na zajęcia, a kolorowe dostarczone pakiety edukacyjne z naklejkami oraz film edukacyjny wzbudziły ich szczególne zainteresowanie.

W trakcie dodatkowych działań tematycznych przedstawiono piramidę zdrowia, tłumacząc jakie produkty odgrywają ważną rolę dla zdrowia każdego człowieka. W trakcie zabaw dydaktycznych dzieci układały jadłospisy, podczas których wyjaśniono jak powinien wyglądać zbilansowany posiłek. Przedszkolaki  uczestniczyły również w wycieczkach m.in. do sklepu oferującego owoce i warzywa, do piekarni, na ogródki działkowe, a także robiły własnoręczne soki owocowo-warzywne oraz samodzielnie wykonywały kanapki ozdabiając je warzywami. Dla utrwalenia zdobytej wiedzy sadziły i siały warzywa w przedszkolnych ogródkach.

Po realizacji programu dzieci doskonale orientują się jakie produkty są dla nich dobre. Przekonały się do spożywania owoców i warzyw. Zachęcone działaniami w przedszkolu zaczęły prowadzić własne hodowlę warzyw i ziół, wytwarzają soki z warzyw i owoców z ekologicznych produktów lub z własnego ogródka.

Program „Skąd się biorą produkty ekologiczne” doskonale wpisał się w realizację przedszkolnych celów. Bardzo dobrze opracowane materiały edukacyjne pozwoliły jeszcze bardziej przybliżyć tą ważną tematykę zarówno dzieciom jak i rodzicom. Bardzo korzystne dla dzieci biorących udział w programie było to, iż każdy przedszkolak dostał swój pakiet edukacyjny.

Kontynuacja programu przewidywana jest w przyszłym roku przedszkolnym.