Podsumowanie programu „Zdrowe zęby mamy – marchewkę zajadamy” 2018/2019

with Brak komentarzy

Podsumowanie programu „Zdrowe zęby mamy – marchewkę zajadamy” 2018/2019

Realizatorem programu  jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie we współpracy z Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi w województwie zachodniopomorskim.

Do partnerów programu należą:
  • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Oddział w Szczecinie,
  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.
Głównym celem Programu jest:

Kreowanie postaw prozdrowotnych w zakresie zdrowia jamy ustnej wśród dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz ich rodziców i nauczycieli, kobiet w ciąży i przyszłych rodziców.

Obecni adresaci programu:
  • W grupach żłobkowych program adresowany jest do dzieci w wieku 2-3 lat.
  • W grupach przedszkolnych program adresowany jest do dzieci w wieku 4-6  lat.
  • Rodzice, opiekunowie dzieci objętych edukacją,

W roku szkolnym 2018/19 realizowały go 280 placówek wychowania przedszkolnego oraz 37 żłobków. Udział w programie wzięło 558 dzieci 2-letnich, 826 dzieci 3 letnich, 5681 dzieci 4 letnich, 5077 5-latków, 5211 6-latków oraz 3284 dzieci z innych grup wiekowych.

Materiały edukacyjne wykorzystywane do programu zostały przygotowane przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ.