Profilaktyka odry – podsumowanie

with Brak komentarzy

Profilaktyka odry - podsumowanie

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie związku z notowanym wzrostem zachorowań na odrę na terenie Polski podjął działania mające na celu bieżące monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w województwie zachodniopomorskim oraz edukację mieszkańców i obcokrajowców przebywających na terenie województwa.

W okresie od listopada 2018 do 28 lutego 2019 r. prowadzono wzmożone działania profilaktyczne w całym województwie zachodniopomorskim.

Pracownicy Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych oraz Wojewódzkiej stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie przeprowadzili łącznie 95 prelekcji dla rodziców, pracowników większych zakładów pracy i uczniów szkół dla dorosłych,  w których uczestniczyło 3189 osób.

 

Pozostałe zajęcia edukacyjne zrealizowano w formie 240 instruktaży i rozmów indywidualnych, odbiorcami których byli głównie dyrektorzy placówek oświatowych, łącznie 558 uczestników.

Działania edukacyjne wzmacniane były dystrybucją ulotek i programów szczepień ochronnych opracowanych przez WSSE w Szczecinie. Przeprowadzono 255 dystrybucji w szkołach oraz 254 w pozostałych instytucjach: Powiatowych Urzędach Pracy, Wydziale Cudzoziemców ZUW, Inspekcji Transportu Drogowego, Samorządach lokalnych, Szpitalach w Szczecinie (MSWiA, SWSZ Arkońska-Zdunowo, SPSK nr 1, 2 i Szpitalu w Zdrojach), agencjach pośrednictwa pracy, zakładach pracy. Rozpowszechniono ok. 12 tysięcy ulotek informacyjnych.

We wspomnianym okresie zostały utworzone stoiska profilaktyczne, przy których można było uzyskać informację na temat prewencji chorób zakaźnych i roli szczepień ochronnych, dostępne były również materiały edukacyjno-informacyjne.