Program III Wojewódzkiego Przeglądu Form Artystycznych – Informacja prasowa

with Brak komentarzy

Program III Wojewódzkiego Przeglądu Form Artystycznych - Informacja prasowa

W dniach 19-20 marca 2019 r. w Teatrze „KANA” w Szczecinie przy Placu św. Piotra i Pawła 4/5 odbędzie się finał III- go Wojewódzkiego Przeglądu Form Artystycznych 2018/19. Konkurs realizowany jest w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych pt. „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach” adresowanego do przedstawicieli placówek oświatowych naszego województwa.

Program edukacyjny realizowany jest w związku z zagrożeniami dla zdrowia, życia i bezpieczeństwa młodych osób w zakresie używania substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem nowych narkotyków (zwanych kiedyś ,,dopalaczami”), alkoholu, leków oraz wyrobów tytoniowych. 

W kontekście używania narkotyków w samym roku 2018 w woj. zachodniopomorskim z powodu zatruć nowymi narkotykami hospitalizowanych było łącznie 90 osób, z czego prawie połowowa (42 osoby) w grupie 14-18 latków. Dlatego tak ważne jest integralne podejście do profilaktyki, dostrzeganie zjawiska „torowania” używania substancji psychoaktywnych i współwystępowania zachowań problemowych u młodzieży.

Głównym celem ,,Wojewódzkiego Przeglądu Form Artystycznych” jest popularyzacja treści profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania używaniu wszystkich znanych substancji psychoaktywnych z wykorzystaniem artystycznych form przekazu tj. inscenizacji, śpiewu, tańca. Po eliminacjach etapu szkolnego i powiatowego, w finale wojewódzkim przeglądu swoje występy zaprezentuje 169 uczniów.

Konkurs organizowany jest przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie we współpracy z Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie.

Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Kuratora Oświaty w Szczecinie. Otrzymało również patronat medialny Radia Szczecin i TVP Szczecin. Natomiast partnerem artystycznym przedsięwzięcia jest Ośrodek Teatralny KANA w Szczecinie.

Uroczysta inauguracja Przeglądu rozpocznie się 19 marca 2019 roku o godz. 9:30.
Zapraszamy

Pod patronatem honorowym:

Patronat medialny: