Przypadek zachorowania na cholerę w województwie zachodniopomorskim

with Brak komentarzy

PRZYPADEK ZACHOROWANIA NA CHOLERĘ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

ZPWIS w Szczecinie informuje o wystąpieniu zachorowania na cholerę.

  1. 03.06.2019 r. PPIS w Szczecinie otrzymał telefoniczną informację od lekarza dyżurnego szpitala o przyjęciu mężczyzny, obywatela Indii lat- 32, u którego objawy kliniczne wskazują na możliwość wystąpienia cholery.
  2. 04.06.2019 r. pobrany został wymaz od pacjenta. Izolację i wstępną identyfikację wykonywało Laboratorium WSSE w Szczecinie. 06.06.2019 r. próbka została wysłana do NIZP-PZH celem potwierdzenia.
  3. Choroba została potwierdzona wynikiem badań laboratoryjnych z dnia 7.06.2019 r. wykonanych przez Zakład Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP-PZH w Warszawie.
  4. Wszystkie działania prowadzone przez organy Inspekcji Sanitarnej były zgodne z ustawą o chorobach zakaźnych, osoby z podejrzeniem cholery podlegają obowiązkowej hospitalizacji (art. 34.1.2).
  5. Pozostałe osoby z którymi podróżował pacjent zostały poddane kwarantannie zgodnie z przepisami ustawy o chorobach zakaźnych, która stanowi że, osoby zdrowe które pozostawały w styczności z chorym podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu przez okres nie dłuższy niż 5 dni licząc od ostatniego dnia styczności. Ponadto od osób z kontaktu zostały pobrane wymazy do badań w kierunku cholery, które dały wynik ujemny.
  6. Do dnia dzisiejszego pacjent hospitalizowany jest w warunkach izolacji w sali 1- osobowej z węzłem sanitarnym. Ma wdrożoną antybiotykoterapię oraz leczenie objawowe.
CHOLERA:

Cholera jest ostrą chorobą biegunkową wywoływaną przez bakterie tzw. przecinkowce cholery (Vibrio cholerae). Jest to choroba „brudnych rąk”:

Do zakażenia dochodzi w skutek spożycia wody lub produktów spożywczych zanieczyszczonych kałem osób chorych lub bezobjawowych nosicieli.

Okres wylęgania choroby wynosi od 2 godzin do 5 dni.

Typowymi objawami choroby są biegunka o charakterze wodnisto-ryżowym, obfite wymioty, bez nudności, znaczne i szybko postępujące odwodnienie i zaburzenia elektrolitowe powodujące suchość błon śluzowych i zmniejszenie elastyczności skóry, suchość w ustach, zapadające się policzki i oczy. Gwałtowne odwodnienie może prowadzić do ostrej niewydolności nerek, poważnych zaburzeń elektrolitowe i zgonu.

Do zarażenia przecinkowcem cholery dochodzi:
  • drogą fekalno-oralną,
  • drogą pokarmową wskutek spożywania zanieczyszczonej wody oraz żywności