Punkt Przyjęcia Próbek w OL Koszalin

with Brak komentarzy

Punkt Przyjęcia Próbek w OL Koszalin

Od 02.01.2020 roku Punkt Przyjęcia Próbek do badań sanitarno-epidemiologicznych został ponownie włączony w struktury Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie. Przyjmowane będą w dalszym ciągu próbki: kału, wymazu z kału, wymazu z odbytu do diagnostyki bakteriologicznej w tym do książeczek zdrowia oraz testy kontroli procesu sterylizacja (sporal S i A).

Szczegółowe informacje dotyczące dostarczania próbek, godzin pracy gabinetu, opłat za badania oraz nr konta znajdują się na stronie internetowej PSSE w Koszalinie.

PSSE w Koszalinie (link do strony)