Aktualizacja z dnia 20.05.2019: Stoiska profilaktyczne we współpracy z PCK i ZUS

with Brak komentarzy

Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża

W dniu  11 maja 2019 roku podczas tegorocznych Okręgowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża

na Jasnych Błoniach w Szczecinie Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wraz Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w  Szczecinie zorganizowały stoisko w ramach którego można było dokonać pomiarów: ciśnienia tętniczego krwi, zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu, wydolności płuc oraz analizy składu masy ciała.

Przygotowano także liczne zagadki i quizy o zdrowiu oraz materiały edukacyjno-informacyjne.

Udzielano poradnictwa w zakresie racjonalnego żywienia oraz instruktażu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, czyli jak reagować w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Organizatorem przedsięwzięcia był  Zachodniopomorski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża.

Podobne stoisko będzie miało miejsce w dniu  17 maja 2019r.

W tym dniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizuje obchody Dnia Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem „Żyj aktywnie!”, które mają na celu przybliżenie problemu niepełnosprawności w społeczeństwie. Wydarzenie to odbędzie się również na Jasnych Błoniach przy fontannie w godzinach 11.00- 14.00.

Serdecznie zapraszamy
Fotorelacja z dnia 17 maja 2019r.