Światowy Dzień Cukrzycy

with Brak komentarzy

Światowy Dzień Cukrzycy

Światowy Dzień Cukrzycy został ustanowiony w 1991 r. przez Międzynarodową Federację Diabetologiczną (International Diabetes Federation - IDF) oraz Światową Organizacją Zdrowia (World Health Organization - WHO) jako odpowiedź na wyraz obaw związanych z nasilającym się występowaniem przypadków cukrzycy na całym świecie.

Światowy Dzień Cukrzycy obchodzony jest każdego roku w dniu 14 listopada. Właśnie tego dnia w 1891 r. urodził się Frederick Banting, który wraz Charles’em Best jako pierwszy sformułował przemyślenia, które doprowadziły do odkrycia insuliny w 1922 roku. Chociaż większość wydarzeń związanych z obchodami Światowego Dnia Walki z Cukrzycą ma miejsce 14 listopada lub w pobliskich dniach, to kampania tematyczna jest prowadzona poprzez cały rok.

Każdego roku Światowy Dzień Cukrzycy koncentruje się na jednym temacie, który jest przedmiotem specjalnej uwagi. Tematy dotychczas poruszane dotyczyły m.in. cukrzycy i praw człowieka, cukrzycy i stylu życia oraz kosztów cukrzycy.

Hasło tegorocznych obchodów:

RODZINA I CUKRZYCA: Cukrzyca: chroń swoją rodzinę

Czym jest cukrzyca? 

Cukrzyca to choroba przewlekła, której w dużej mierze można zapobiegać. Rozwija się, gdy trzustka nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny lub organizm nie jest w stanie właściwie wykorzystywać  wytworzonej  insuliny, co prowadzi do  podwyższonego stężenia glukozy we krwi (hiperglikemia). 

Istnieją trzy typy cukrzycy

  • W cukrzycy typu 1 organizm nie wytwarza własnej insuliny. Niestety cukrzycy typu 1 nie da się zapobiegać. Wśród objawów  wyróżnia  się: wydalanie nadmiernej ilości moczu (poliuria  czyli wielomocz), nadmierne pragnienie  (polidypsja), stale utrzymujące się uczucie głodu, utrata masy ciała, zaburzenia widzenia i uczucie  zmęczenia. Te objawy mogą się pojawić nagle - wraz z chorobą o ostrym przebiegu.
  • Cukrzyca typu  2  rozwija  się  na  skutek  nieprawidłowej  gospodarki insulinowej  organizmu.  Stanowi  90% przypadków cukrzycy na świecie i w dużej mierze można jej zapobiegać. Objawy mogą być podobne, jak w przypadku cukrzycy  typu 1, ale często o mniejszym  nasileniu. W związku  z tym choroba może być zdiagnozowana dopiero po upływie kilku lat od jej wystąpienia - gdy dojdzie do powikłań. Do niedawna cukrzycę typu 2 uważano za chorobę osób w średnim i podeszłym wieku, ale jej występowanie gwałtownie rośnie we wszystkich grupach wiekowych i coraz częściej chorują na nią dzieci i młodzież.
  • Cukrzyca ciążowa to hiperglikemia, która po raz pierwszy jest rozpoznana w przebiegu ciąży. Objawy cukrzycy ciążowej są podobne, jak w przypadku cukrzycy typu 2. Cukrzycę ciążową najczęściej diagnozuje się podczas badań kontrolnych, które przechodzą kobiety w ciąży, a nie na podstawie zgłaszanych objawów. Najczęściej występuje tylko okresowo, ale u kobiet z cukrzycą ciążową w przyszłości może rozwinąć się cukrzyca typu 2. 

Aby zapobiec cukrzycy typu 2 i jej powikłaniom, osoby w każdym wieku powinny:

  • osiągnąć i utrzymywać prawidłową masę ciała;
  • podejmować aktywność fizyczną - zalecane jest co najmniej 30 minut regularnej aktywności fizycznej  o średniej intensywności przez większość dni tygodnia i większą dawkę aktywności podczas walki z nadwagą;
  • zdrowo się odżywiać (3 - 5 porcji owoców i warzyw w ciągu  dnia  przy zmniejszonym spożyciu cukru i nasyconych kwasów tłuszczowych);
  • unikać  tytoniu - palenie tytoniu zwiększa ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia. Wskaźniki występowania chorób układu krążenia wśród osób dorosłych chorujących  na  cukrzycę  są  dwu-  lub  trzykrotnie  wyższe niż wśród osób niedotkniętych tą chorobą.