Aktualizacja z dnia 09.04.2019: ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 2019

with Brak komentarzy

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 2019

pod hasłem

„Popularyzowanie Uniwersalnej Opieki Zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej”

Aktualizacja 09.04.2019

Podczas tegorocznych obchodów Światowego Dnia Zdrowia w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się impreza prozdrowotna, polegająca  na utworzeniu stoisk profilaktycznych wielu instytucji oraz oferowanych przez nie bezpłatnych badań. Przy stanowiskach Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie można było dokonać pomiarów: ciśnienia tętniczego krwi, zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu, wydolności płuc, analizy składu masy ciała oraz pola elektromagnetycznego (PEM) od aparatów komórkowych. Przygotowano także liczne zagadki i quizy o zdrowiu oraz materiały edukacyjno-informacyjne. Udzielano poradnictwa w zakresie racjonalnego żywienia, możliwa była analiza   codziennych jadłospisów podawanych przez zainteresowanych.

W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie, którzy udzielali informacji na temat świadczeń oferowanych w ramach NFZ oraz wydawali Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Pracownicy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – Centrum Powiadamiania Ratunkowego przygotowali atrakcje dla dzieci w zakresie Europejskiego Numeru Alarmowego 112.

Przy stanowisku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie odbywały się instruktaże udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, czyli jak reagować w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

Studenci ze szczecińskiego Oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny oferowali naukę samobadania piersi oraz pomiary stężenia glukozy we krwi.

Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii w Szczecinie dokonywali bezpłatnych przeglądów jamy ustnej oraz instruowali jak prawidłowo dbać o zdrowie jamy ustnej.

Całe wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem, głównie osób odwiedzających Urząd. Z oferowanych badań i atrakcji skorzystało blisko 280 osób – dzieci i dorośli.

Organizatorami przedsięwzięcia byli Wojewoda Zachodniopomorski oraz Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie.

 

Wojewoda Zachodniopomorski wraz Zachodniopomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym zaprasza do udziału w obchodach Światowego Dnia Zdrowia, które odbędą się

 

8 kwietnia 2019 r.  w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Sali Rycerskiej w godzinach 10:00 – 13:00.

 

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest corocznie od 1950 roku w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na problemy zdrowotne społeczeństw na świecie.

 

Jest to idealna okazja by odwiedzić Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki i skorzystać z przygotowanych stoisk profilaktycznych. W Sali Owalnej prezentowany będzie program Ministerstwa Zdrowia „Planuję długie życie”,  a także  systemy teleinformatyczne wdrażane przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, tj. Internetowe Konto Pacjenta, e-recepta oraz e-skierowanie.

 

Partnerami wydarzenia są Polskie Towarzystwo Higieniczne, Zachodniopomorski Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ZUW, Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny oddział Szczecin oraz Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii oddział w Szczecinie.