Szczecin w strefie żółtej

with Brak komentarzy

Szczecin w strefie żółtej

ZMIANY W STREFIE ŻÓŁTEJ

TARGI, WYSTAWY, KONGRESY, KONFERENCJE

 • limit jednej osoby na 4 metry kwadratowe

SIŁOWNIE/KLUBY FITNESS

 • limit osób to jedna na 7 m kw.

 WYDARZENIA KULTURALNE

 • W pomieszczeniach – 25% publiczności
 • Obiekty sportowe na otwartej przestrzeni – 25% publiczności
 • Na otwartej przestrzeni – limit 100 osób

KINA 

 • 25 % Publiczności

 WYDARZENIA SPORTOWE

 • 25% osób na widowni

IMPREZY RODZINNE TAKICH JAK NP. WESELA, KOMUNIE

 • Liczba osób biorących udział nie może przekroczyć 100 osób, z wyłączeniem obsługi.

LOKALE GASTRONOMICZNE

 • nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, z wyłączeniem obsługi,
 • klienci realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 24 ust. 1, do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje,
 • obsługa realizuje obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 24 ust. 1;

WESOŁE MIASTECZKA/PARKI ROZRYWKI/PARK REKREACYJNY 

 • Nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni bez uwzględnienia parkingów;

 

BEZ ZMIAN

 

ZGROMADZENIA

 • Obecnie jest zakaz zgromadzeń powyżej 150 osób. Uczestnicy 1,5 m od siebie i zakrywają usta i nos.

SANATORIA/UZDROWISKA

 • Obecnie warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Tak samo leczenie uzdrowiskowe, leczenie sanatoryjne dzieci.

KOŚCIOŁY

 1. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to jest obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.
 2. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

SALONY KOSMETYCZNE

 • Obecnie w miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

KLUBY NOCNE

 • Obecnie zakaz prowadzenia działalności.

AQUAPARKI I BASENY

 • Obecnie 75% obłożenia obiektu w aquaparkach.

TRANSPORT ZBIOROWY

Obecnie pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:

 1. 100 % liczby miejsc siedzących albo
 2. 50 % liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 % miejsc siedzących niezajętych. Obowiązek zakrywania ust i nosa.

 

ZAKRYWANIE NOSA I UST

Obecnie jest obowiązek:

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego;

2) w miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowana odległość 1,5 m;

3) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej;

4) w obiektach handlowych lub usługowych;

5) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Wyłączenie z obowiązku np. ze względu na stan zdrowia.