Wojewódzki konkurs na koktajl smoothie pt. „Zmiksuj zdrowie”

with Brak komentarzy

Wojewódzki konkurs na koktajl smoothie pt. „Zmiksuj zdrowie”

 

 Aktualizacja z dnia 08.07.2020 r.

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie rozszerza grupę odbiorców konkursu – więcej informacji w aneksie do regulaminu konkursu.

 

DO POBRANIA:

Regulamin konkursu na koktajl smoothie pod hasłem „Zmiksuj zdrowie”

Aneks do Regulaminu konkursu na smoothie pod hasłem „Zmiksuj zdrowie” z dnia 08.07.2020 r.

Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – zgoda przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika konkursu na udział w konkursie