Województwo Dolnośląskie

WSSE Wrocław

 

Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu: dr n. med. Jacek Klakočar

Adres: 50-950 Wrocław, ul. M.Skłodowskiej Curie 73/77
Telefon: 71 328 30 41 do 49 Fax: 71 328 35 92
Telefon alarmowy: Brak
Strona internetowa: http://wssewroclaw.pis.gov.pl/