Województwo Kujawsko-Pomorskie

WSSE Bydgoszcz

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy: dr n. o zdr. inż. Jerzy Kasprzak

Adres: 85-031 Bydgoszcz, ul. Kujawska 4
Telefon: 52 37 618 00 Fax: 52 345 98 40
Telefon alarmowy: Brak
Strona internetowa: http://www.pwisbydgoszcz.pl