Województwo Łódzkie

WSSE Łódź

 

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny: dr n. med. Urszula Sztuka-Polińska

Adres: 90-046 Łódź, ul. Wodna 40
Telefon: 42 253 62 00 Fax: 42 253 62 19
Telefon alarmowy: 697 992 297
Strona internetowa: http://www.pis.lodz.pl