Województwo Lubelskie

WSSE Lublin

 

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie: mgr farm. Irmina Nikiel

Adres: 20-708 Lublin, ul.Pielęgniarek 6
Telefon: 81 743 42 72 do 75; Fax: 81 743 46 86
Telefon alarmowy: 693 397 185
Strona internetowa: http://wsselublin.pis.gov.pl