Województwo Mazowieckie

WSSE Warszawa

 

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie: Krzysztof Skórczewski

Adres : 00-875 Warszawa, ul. Żelazna 79
Telefon : 22 620-90-01 do 06 Fax : 22 624-82-09
Telefon alarmowy : Brak
Strona internetowa : http://www.wsse.waw.pl