Województwo Opolskie

WSSE Opole

 

Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny: dr n. med. Anna Matejuk

Adres: 45-367 Opole, ul. Mickiewicza 1
Telefon: 77 442 69 00 Fax : 77 442 69 04
Telefon alarmowy: 604 958 325
Strona internetowa: http://www.wsse.opole.pl