Województwo Świętokrzyskie

WSSE Kielce

 

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny: Jarosław Ciura

Adres: 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 68
Telefon: 41 365 54 00 Fax: 41 345 18 73
Telefon alarmowy: 606 370 108
Strona internetowa: http://www.wsse-kielce.pl