Województwo Warmińsko-Mazurskie

WSSE Olsztyn

 

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny: lek. wet. Janusz Dzisko

Adres: 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
Telefon: 89 524 83 00 Fax: 89 679 16 99
Telefon alarmowy: 603 131 846
Strona internetowa: http://www.wsse.olsztyn.pl