Zmiana sposobu adresowania przesyłek

with Brak komentarzy

Zmiana sposobu adresowania przesyłek

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Szczecinie informuje, że zmianie uległ sposób adresowania przesyłek.

Zgodnie z Regulaminem udostępniania i korzystania ze skrytek pocztowych Poczty Polskiej S.A. obowiązującym od 1 października 2019 r. za pośrednictwem skrytki odbierane są te przesyłki, które zostały dokładnie na nią zaadresowane. Adres taki powinien zawierać:
  1. imię i nazwisko lub pełną nazwę adresata;
  2. numer skrytki pocztowej, stosując w szczególności skrót: „skr. poczt. nr 936
  3. kod pocztowy oraz nazwę placówki pocztowej, w której udostępniona została skrytka.

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Szczecinie

skr. poczt. nr 936

70-901 Szczecin PP Z101